top of page

Vädjan om hjälp!!!Äntligen har vi kommit igång med renoveringen av fasaden av vår kyrka, som varit i ett synnerligen dåligt skick orsakat av problem med stuprännor. I samband med takrenoveringen för några år sedan insattes nya stuprännor vilka på sikt kommer att bevara den nya fasaden bättre än tidigare.


Tyvärr är detta nödvändiga arbete mycket kostsamt. Fasaden inklusive nya öppningsbara fönster i församlingssalen beräknas kosta 250.000:- och virket i tornet, som också behöver bytas, kommer att kosta mellan 50-100.000:-.


Som ni alla vet har vår församling inte stora ekonomiska reserver. Vi har inga statsbidrag och inga kommunala bidrag och prästerskapet uppbär ingen lön. Vi finansierar vår verksamhet till hundra procent på gåvor.


Det är därför vi nu vädjar om extra hjälp för att bevara vår kyrkolokal för framtiden.

För att skänka pengar använd Heliga Konstantin och Helenas kyrkofond

plusgiro 640 10 07-7 eller Swish 1233367505bottom of page