top of page

Utdrag från Triodion för första veckan i Stora fastan


Genom dessa korta hymner från den Stora fastans gudstjänstbok Triodion för första veckan i Stora fastan kan man få en liten ”smak” av vår Ortodoxa kyrkas rika gudstjänstskatt och fördjupa sig något i fastans innebörd:

(Texten finns också på sidan Liturgiska texter.)Comments


bottom of page