top of page

Theofania 2021

OBS att vi bara får vara MAX 8 i kyrksalen, därför erbjuder vi möjlighet att komma på tisdagen och hämta Heligt vatten. Alla gudstjänster som man kan fira själv hemma (vilket vi starkt uppmuntrar) finns som häfte här www.ortodoxakyrkan.se/liturgiska-texterbottom of page