top of page

Premiär för Synaxis i Stockholm


Torsdagen den 11/24 november höll Fader Anders Åkerström för första gången en s.k. Synaxis, ett samtal om Ortodox tro, i församlingssalen till Heliga Konstantin och Helena Ortodoxa kyrka i Vårberg. Vår Metropolit Kyprianos av Oropos och Fili har velat att vi kommer igång med samtal om teologiska ämnen i församlingen.

Denna samling, som ursprungligen skulle hållits två veckor tidigare men som då inte kunde genomföras pga. snöstormen i Stockholm, hade som tema ”Hur man besvarar svåra frågor om Ortodox tro”. Bakgrunden till temat vid denna samling är ett besök av en gymnasieklass som kommer att äga rum i december. Före besöket så hade eleverna skickat in en A-4-sida med frågor som de vill ha svar på.


Fader Anders visade först ett bildspel och gick där igenom vad vi menar med teologi och teologins källor i den Ortodoxa kyrkan. Han utgick ifrån två citat från Metropolit Kallistos Ware där han säger att ”Kristendomens främsta uppgift inte är att svara på svåra frågor utan uppenbara ett mysterium” samt ”Att vara ortodoxt kristen inte i första hand är att hålla ett antal dogmer för sanna, utan att leva dessa dogmer.”

Sedan utgick Fader Anders från två andra citat om vilka kriterierna är för genuin kristen tro: Från Västerlandet lyftes Helige Vincentius av Lérins fram som sa ”vi bekänner oss till det som trotts överallt, alltid och av alla” och från Österland Helige Athanasios som sa: ”I Kyrkan finns lärandet och tron som Herren gav, apostlarna predikade och fäderna bevarade”. Sedan gick Fader Anders igenom källor till kunskap inom filosofins värld för att sedan landa i den Ortodoxa teologins användande av apofatisk teologi, som är en uppfattning enligt vilken en fullständig kunskap om Gud är ouppnåelig. Gud kan inte beskrivas i positiva termer; varje utsaga om hurudan Gud är förfelar alltid målet. Det enda möjliga sättet att beskriva Gud är med negationer: Gud är inte detta eller detta.

Fader Anders ställde frågan ”Hur vi då kan veta vad vi kan veta om Gud?” och fortsatte att berätta om den lexikala betydelsen av det latinska ordet ”revelatio”, som betyder ”ta bort ridån” (som på en teater) och att den tydligaste ”revelatio” av Gud är hans människoblivande som är utgångspunkten för all teologi. Sedan gick i igenom teologins två källor, Bibel och Tradition, för att sedan avsluta med ett förslag på metod om hur vi kan veta om en tro är allmännelig och autentiskt kristen. Efter den utförliga introduktionen gick vi igenom de frågor som eleverna sänt in och resonerade hur man besvarar svåra frågor samtidigt som man pekar på ett mysterium.

Vi avslutade Synaxis med att bestämma att nästa ämne för samtalskväll blir Treenigheten.


Commentaires


bottom of page