top of page

Pilgrimsfärd i spåren av de första kristna i Sverige - Västergötland 2018


Måste våra historieböcker skrivas om och vad gjorde Helige Sigfrid i Utvängstorp??? Läs om vår pilgrimsfärd här (med många foton!)Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page