top of page

Myrrabärerskornas söndag -alla kvinnors festdag


Den andra söndagen efter Påsk är tillägnad de myrrabärande kvinnorna, då alla kvinnor firar sin festdag. Det är inte en personlig, utan en gemensam fest –kvinnans fest. När Herren utvalde kvinnor för att meddela det glada budskapet om Uppståndelsen för Sina apostlar, hedrade Han kvinnan...Comments


bottom of page