top of page

Min mor: En berättelse om en from kvinnas djupa andliga liv i världenTexten från Synaxis med Metropolit Kyprianos, Vårberg, 23 maj/5 juni 2016.

Hela sitt liv levde min mor ett djupt andligt liv. Hon hade ingen lärdom från böcker, men hade gott omdöme och intuition. Begreppet Kyrkans högtidscykel var något hon inte kände till, men deltog ändå osvikligt i alla dess högtider, även de mindre, med stor fromhet, liksom i de årliga minnesgudstjänsterna för de döda och fastorna. Hon hade omsorg om att ge allmosor nästan varje dag. Hon kallade in främlingar från vägen och visade dem gästfrihet och gav dem vila i vårt hem. Inte en enda fattig lämnade vårt hus med tomma händer. Min far klandrade henne ibland för att hon hade så öppna händer...


Commenti


bottom of page