top of page

Metropolitens besök i Sverige inställt

Vår Metropolit skulle kommit idag till Sverige men resan har blivit inställd av hälsoskäl. Planen är att han nästa gång ska komma till Heliga Konstantin och Helenas festdag (25 maj - 1 juni) och sedan i höst (28 sept - 5 okt). Bed för vår Metropolit att han får styrka och återfår hälsan!Comments


bottom of page