top of page

Rapport från Metropolit Kyprianos senaste besök i Sverige

På eftermiddagen torsdagen den 28 februari 2019 anlände vår Metropolit Kyprianos till Arlanda i sällskap med Arkimandrit Fader Theodosios, abbot i Heliga Kyprianos och Justinas kloster, Fili, Grekland, Fader Jiri Jan, Syster Eupraxia från Heliga Änglarnas kloster och subdiakon Christos Katsoudas. De mottogs av Fader Anders, Fader Stefanos, Moder Magdaleni och Rafael.


Ceremonin för mottagande av biskop firades sedan i Heliga Konstantin och Helenas kyrka, Vårberg, där munkdiakon Fader Theocharis också deltog tillsammans med en liten grupp församlingsbor. Metropoliten vidareförmedlade till de närvarande Ärkebiskop Kallinikos och alla synodens biskopars välsignelse samt hälsningar från alla andliga bröder och systrar i Grekland. Han bad om allas förböner för ett andligt fruktbart pastoralt besök och åberopade Ärkebiskopens och Biskop Johannes förböner samt bönerna av den nyligen bortgångne Metropolit emeritus Chrysostomos av Etna, i evig åminnelse, som betytt så mycket för vår mission i Sverige. Sedan gick Metropoliten med sällskap för att hälsa på Biskop Johannes och få hans välsignelse inför de kommande dagarnas program.


Fredagen den 1 mars besökte Metropoliten Skogskyrkogården tillsammans med några av de troende och firade Trisagion, dvs själabön, vid några av våra hädangångna troendes gravar. På eftermiddagen genomförde han en samling med vårt stifts prästerskap och diakon för att samtala om stiftets pastorala angelägenheter.


Lördagen den 2 mars firades Heliga Philotheis klosters festdag för trettionde gången sedan klostret grundades. Festdagen var flyttad till denna dag från kommande måndag (19 februari, kyrklig kalender) för att fler skulle kunna deltaga. Firandet började med Orthros (morgongudstjänsten) och fortsatte med gudomlig hierarkisk liturgi, ledd av Metropoliten och med deltagande av alla ovan nämna präster (4 samt en diakon!) med nunnorna som kör. Ett trettiotal församlingsbor från Stockholm, Uppsala, Enköping och Finland närvarade. I slutet av Liturgin gjordes en procession utomhus med Heliga Philotheis ikon och en del av hennes reliker som finns i klostret. En Trisagion firades vid klostergrundaren Moder Philotheis grav.

Efteråt bjöd nunnorna på en måltid för alla närvarande och Metropoliten talade efteråt om den Heliga Philotheis liv och hennes betydelse för de Ortodoxt kristna i Grekland under den turkiska ockupationen. Hon hjälpte då många människor, särskilt unga kvinnor, från att tvingas konvertera till Islam, hon byggde flera kloster och grundade skolor. Metropoliten talade om hur den äldre Metropolit Kyprianos (+2013), i evig åminnelse varit upplyst av Gud när han beslutade att tillägna klostret i Sverige till Heliga Philothei av Aten och hur hon genom sitt kloster i Sverige förenar söder med norr. Klostret i Sverige är ett Ortodoxt vittnesbörd och firar i år sitt 30-årsjubileum. Många i Sverige har blivit hjälpta och stärkta i sin tro genom klostret och några har lärt känna Ortodoxin genom det. Sedan bad han Abbot Theodosios säga några ord. Han tackade för att han för första gången fått följa med till Sverige och pratade om vilket ansvar föräldrar har hela livet för sina barn att visa dem och vägleda dem med Kyrkans och Ortodoxa värderingar, vilket är extra viktigt i Sverige som har gått så långt i värderingar som är så fjärran från traditionell Ortodoxi. Han gav en present till systerskapet, ett kors som tillhört den äldre Metropoliten, som systrarna i klostret kan få välsignelse och tröst av. På lördagskvällen firades sedan aftongudstjänsten i Heliga Konstantin och Helenas kyrka i Vårberg.Den tredje söndagen i Triodion, Domsöndagen, firades Orthros och hierarkisk gudomlig liturgi i Heliga Konstantin och Helenas församling. Innan Liturgin började läste Metropoliten en särskild bön för altartjänaren Rafael som välsignelse för att tjäna i altaret.


I slutet talade Metropoliten i sin predikan om de teman som de fyra söndagarna i Triodion har och hur de förbereder oss för den Stora fastan. Publikanen och fariséns söndag lär oss att vi bör bedja med publikanens ödmjukhet och inte fördöma vår broder som farisén. Den andra söndagen lär oss hur vi ska ångra oss som den förlorade sonen och lämna vårt liv i synd och återvända till vår Himmelske Faders famn. Den tredje söndagen påminner oss om att vi en dag, vid den yttersta domen, kommer att få stå till svars inför Gud för våra gärningar, men vi döms även dagligen av vårt samvete som talar om för oss vad vi gjort fel. Metropoliten påminde oss om att vi behöver korsfästa våra gamla jag tillsammans med Kristus för att vi tillsammans med Honom ska kunna uppstå som förnyade människor.


På söndagskvällen genomfördes som vanligt en församlingssynaxis ledd av Metropoliten. Han talade först om Helige Konstantin och var hans reliker finns bevarade, på 14 olika ställen i världen i Grekland, USA, Ryssland, Ukraina, Bulgarien och Rumänien. Sedan berättade han om en text som handlade om en enkel kvinnas starka bön och hur vi kan uppnå helighet fast vi lever i världen. Se texten och utförligt innehåll av Synaxis i separat blogg-post.


På måndagen åkte Metropoliten och prästerskapet till Norrköping för att stärka de troende i Helige Ignatios av Antiokias församling och en Synaxis genomfördes i ett hem tillhörande ett par i församlingen.


Under sin vistelse träffade Metropoliten flera av de troende för privata samtal i form av andlig vägledning och bikt. Tisdagen den 5 mars återvände Metropoliten och hans sällskap till Grekland. Vi i Stockholm stift är mycket tacksamma för att vår Metropolit kan komma så ofta som tre gånger per år och besöka oss, vägleda oss, uppbygga oss andligt och visa så stor självuppoffrande kärlek till oss alla. Vi ber Gud att Han ska ge honom hälsa, styrka och tålamod att kunna fortsätta sina besök och stärka oss i det andliga livet.


Metropolit Kyprianos kommer på besök i Sverige nästa gång den 31 maj till och med den 7 juni. Söndagen den 2 juni kommer Heliga Konstantin och Helenas festdag att firas med Orthros och hierarkisk gudomlig liturgi i vår kyrka i Vårberg, Stockholm. Samma kväll kl. 19 kommer Metropoliten att hålla en Synaxis igen i församlingssalen i kyrkan. Alla är välkomna! Ett separat program för besöket kommer att publiceras senare.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page