Metropolit Kyprianos meddelande till Kristi födelse