top of page

Nytt meddelande till våra församlingsmedlemmar angående Coronaviruset

Kära vänner till Stockholms Ortodoxa stift.


En vecka har gått sedan vi publicerade på vår hemsida och på Facebook ett meddelande till våra vänner och troende som kommer till våra kyrkor. Under den gångna veckan har läget förvärrats i Stor Stockholm där två av våra kyrkor finns, om man nu ska räkna i Uppsala där jag bor och befinner mig just nu till Stor Stockholm. Senaste nytt är att Myndigheterna rekommenderar att vi inte ska resa till och från detta område mer än nödvändigt för att förhindra ytterligare smittspridning.


Vi vill därför kraftfullt understryka att det är mycket viktigt att regelbundet ta del av information från säkra källor och följa de instruktioner som ges från våra Myndigheter.

Men vi ska inte gripas av fruktan och hysteri, samtidigt som vi vill inte heller ska riskera liv och hälsa på grund av oaktsamhet inför den nya situationen. Den ortodoxt kristna tron lär oss att allt vi gör ska ske utifrån kärlek (1 Kor 16:14). I fallet med spridningen av Corona-viruset innebär detta att ta särskild hänsyn till de som befinner sig i någon av riskgrupperna. Som ortodoxt kristna har vi ett ansvar för våra sjuka och gamla och alla andra som befinner sig i en särskilt utsatt situation pga detta virus.


Vi uppmanar därför alla att tvätta sina händer ordentligt och stanna hemma från våra kyrkor i stiftet och om du har minsta tendens att vara sjuk och framför allt följ alla Myndigheternas instruktioner.


Sedan 10 dagar tillbaka bedömer Folkhälsomyndigeten risken för smittspridning av det Coronaviruset som mycket hög i Sverige och sedan 8 dagar tillbaka ska vi begränsa folksamlingar på 500 personer eller mer. Trots att ingen utav våra kyrkor rymmer så många finns det självklart en risk för smittspridning. Därför rekommenderar vi alla som är över 70 år att avstå från att komma till någon av våra kyrkor tills vi får ett annat meddelande från våra Myndigheter.


Vi har under dagen resonerat med vår Metropolit Kyprianos, som har ansvar för vårt stift, huruvida vi ska stänga våra kyrkor för offentliga gudstjänster, såsom man gjort i Grekland månaden ut, men han ville ändå vi ska genomföra helgens gudstjänster med öppna dörrar som vanligt, men under förutsättning att vi vädjar till alla äldre och de i riskgrupper att stanna hemma. Vi kommer inte servera måltid och kaffe på söndag, utan alla uppmanas efter Liturgin att skyndsamt bege sig hem. Vi bör heller inte stå närmre varandra än cirka två meter i kyrkorummet. Om detta inte respekteras så kommer vi stänga dörrarna till kyrkan och inte släppa in fler.


Vi förstår att detta kan tyckas vara svårt att följa, men vi måste alla hjälpas åt så att vi inte sprider denna smitta vidare.


För de som väljer att vara hemma denna helg så anser vi det vara ett mycket bra och kristligt beslut. För de som vill vara med i kyrkan på annat sätt, så kommer vi för första gången att försöka live-streama den Gudomliga liturgin via vår Facebook-grupp. Gå mer än gärna in där lyssna, gilla och sänd Din kärlek till oss som ber för världen och dess frälsning i din kyrka.

Stockholms Ortodoxa Stift följer utvecklingen kontinuerligt och vi är redo att vidta ytterligare åtgärder om det skulle behövas. Nu får vi ta en vecka i taget. Jag ska avsluta med en bön att denna epidemi snabbt ska gå över.


Herre vår Gud, Du som är full av Nåd och som med vis försyn styr över våra liv, hör nu vår bön. Tag emot vår ånger för våra synder och stoppa den epidemi såsom Du en gång slutade straffa folket på konung Davids tid.

Du som är våra själars och kroppars läkare, skänk den sjuka hälsa och upplyft dem snarligen från lidandets ok, så att de kan förhärliga Dig, vår nådefulle Frälsare, och beskydda de friska från all sjukdom.

Välsigna, o Herre, stärk och beskydda med Din välsignelse de som på ett människoälskande och självoffrande sätt tar hand om alla sjuka i deras hem eller på sjukhus.

Avlägsna all sjukdom och allt lidande hos människorna och lär oss att uppskatta livet och hälsan som en gåva från Dig.

Giv oss, o Herre vår Gud, Din frid och fyll våra hjärtan med en stark tro på Ditt beskydd, med hopp om Ditt stöd och med kärlek till Dig och vår nästa. Ty Du är en barmhärtig och nådig Gud och till Dig uppsända vi ära, Fader, Son och Helig Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.


Fader Anders Åkerström

bottom of page