top of page

Meddelande till våra församlingsmedlemmar angående Coronaviruset

Allmänt

Vår Herre Jesus Kristus har något viktigt och mycket aktuellt att säga till oss i dessa dagar när vi möter oro om hur vi ska förhålla oss till det nya Cornona viruset! Se ikonens text på bilden: ”Var inte rädda. Jag är med er alla dagar tills tidens slut”!

Vi har fått in frågor om hur vi som stift ska förhålla oss till det som händer i Sverige och världen. Därför har vi valt att skriva ned några riktlinjer och råd för hur vi hanterar situationen som kyrka. Observera att dessa råd och riktlinjer kan ändras snabbt om riskläget förändras.

Det är viktigt att regelbundet ta del av information från säkra källor samt följa de instruktioner som ges från myndigheter.


Vi ska inte gripas av fruktan och hysteri, men vi vill inte heller riskera liv och hälsa på grund av oaktsamhet inför den nya situationen. Den ortodoxt kristna tron lär oss att allt vi gör ska ske utifrån kärlek (1 Kor 16:14). I fallet med spridningen av det nya corona-viruset innebär detta att ta särskild hänsyn till de som befinner sig i någon av riskgrupperna. Vi uppmanar därför alla att därmed följa de instruktioner som Folkhälsomyndigheten ger. Du kan läsa dem här! Även om en person inte själv befinner sig i riskzonen så är det viktigt att påminna sig om Jesu ord: ”allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta, det har ni gjort mot mig” (Matt. 25). Som ortodoxt kristna har vi ett ansvar för våra sjuka och gamla och alla andra som befinner sig i riskgrupperna.


Så tvätta dina händer ordentligt och stanna hemma från våra kyrkor i stiftet om du är sjuk och följ myndigheternas instruktioner.


Liturgier och gudstjänster i Stockholms ortodoxa stift

Sedan 2020-03-10 kl 14.00 bedömer Folkhälsomyndigeten risken för smittspridning av det nya coronaviruset som mycket hög i Sverige och sedan 2020-03-11 har även Folkhälsomyndigheten föreslagit till regeringen att begränsa folksamlingar på 500 personer eller mer. Regeringen har sedan kvällen den 11 mars meddelat att de följer Folkhälsomyndighetens rekommendation. Inga av våra gudstjänstlokaler rymmer 500 personer, men trots detta finns alltid en risk när människor möts att smittspridning uppstår. Därför betonar vi åter att om Du uppvisar du något symptom av sjukdom bör du inte komma till kyrkan, av respekt för dina medmänniskor. Det kan även vara lämpligt att vi håller avstånd till varandra både i kyrkan och i församlingssalen.


Angående den Heliga Nattvarden så är den ett ”odödlighetens läkemedel” och rädsla för smitta genom mysteriet är otro. Aldrig i Kyrkans historia har någon blivit smittad genom nattvard. Vi har exempel i kyrkohistorien på präster som besökt spetälske-kolonier med nattvard och ingen har någonsin blivit sjuk.


Är du frisk ska du inte låta dig hindras att komma till kyrkan på grund av rädsla av att smittas. Kyrkan är vårt andliga hem som vi bör besöka så ofta vi kan. Där hämtar vi andlig kraft från Gud för att inte påverkas av världens anda av hysteri och panik.


Den ”andliga influensan”

Det virus vi istället ska vara rädda för är den ”andliga influensan”, dvs våra egna synder, onda begär, fel och brister, tex fördömande av andra, baktal, skvaller, avundsjuka, ilska, osv, samt otro som definitivt smittat en större del av befolkningen. Den har gjort att kyrkor står tomma och att allt färre följer den sanna ortodoxa kristna tron!


Sverige har haft svåra tider förr. För 670 år sedan drabbades Sverige (och världen) av en mycket värre sjukdom, nämligen digerdöden (pesten). Ett brev från 1349 visar vilka åtgärder dåtidens regering, kung Magnus Eriksson, vidtog då sjukdomen var på väg till Sverige. Han uppmanar alla invånarna att bikta sig, fasta, gå i kyrkan på gudstjänst och barfota gå runt kyrkan med heliga relikskrin, ge allmosor vid altaren och pengar som var och en förmår. ”Alla kristna människor, unga och gamla, män och kvinnor ska ge en svensk penning till Guds och jungfru Marias ära.” (SDHK 5702).


Låt oss mottaga dagens situation som ett tillfälle, att medan vi befinner oss i perioden för den Stora fastan, vända oss till Gud i bön för världen, för sjuka och lidande människor. Låt oss också vända oss inåt i självrannsakan och be för vår egen själs ånger, bot och bättring för att uppnå Uppståndelsens dag som förnyade människor. Vi har alla ansvar för det som händer i världen. Det bästa vi kan göra för att förbättra situationen är att börja ändra på oss själva och rätta till vårt eget syndfulla liv, som att t.ex. sluta fördöma, klaga på och tala illa om andra och istället försöka visa kärlek, generositet och vänlighet till alla i ord och med gärningar.


För oss ortodoxt kristna gäller vår Herres Jesu Kristi löfte: ”Var inte rädda. Jag är med er alla dagar tills tidens slut”! Glöm aldrig det löftet, vad som än händer!


Stockholms Ortodoxa Stift följer utvecklingen kontinuerligt och vi är redo att vidta ytterligare åtgärder om det skulle behövas.


Fader Anders Åkerström

bottom of page