top of page

Meddelande från vår Metropolit, Kristi Uppståndelse 2020

Kom, låt oss fröjda oss i Herren; låt oss ropa i jubel till vår Gud och Frälsare!”  ”Sjungen till Herren en ny sång; sjungen till Herren hela jorden”! När vi inträdde den Stora fastans välsignade period...


Commentaires


bottom of page