Meddelande från Metropolit Kyprianos på Kristi födelse