Liturgi till Guds Moders födelse

Vi firar Agrypnia på tisdag kväll till Guds Moders födelse!