Liturgi till Apostlarna Petri och Pauli dag

På måndag firar vi Apostlarna Petrus och Paulus och avslutar Apostlafastan!