top of page

Kyrklig kalender för 2018 och ett nytt nummer av Ortodoxt kyrkoliv


Senaste numret av vårt församlingsblad Ortodoxt kyrkoliv finns nu på vår hemsida som PDF-fil.

En kyrklig kalender för 2018 finns också på vår hemsida på svenska/engelska och på arabiska på vår sida med arabiska texter.


تعليقات


bottom of page