top of page

Hymner från Triodion på svenskaVi publicerar nu texter från Triodion på svenska för Aftongudstjänsten på sidan liturgiska-texter. Vi planerar även att översätta texterna för Exapostilation och Lovprisningarna i Orthros/morgongudstjänsten inom kort. Översättningarna är gjorda från den engelska The Lenten Triodion (Mother Mary och dåvarande Archimandrite Kallistos Ware).

Vi gör inte anspråk på att göra en heltäckande eller vetenskapligt korrekt översättning, utan vårt arbete har för avsikt ett liturgiskt bruk av texterna för att kunna hålla gudstjänsterna på svenska eller privat läsa dem för en djupare förståelse av festens innebörd. Vi ber om ursäkt för alla våra fel och misstag och hoppas att fler än vi själva skall få utbyte och uppbyggelse av dessa texter, som är så centrala för vårt kristna liv.

Triodion är gudstjänstboken som används under den Stora fastan och fyra söndagar innan den börjar. Texterna har olika teman varje vecka och understryker fastans budskap och innebörd. Texterna hjälper oss att förstå innebörden av fastan. Vi hör dem i kyrkan, men det är ändå bra att läsa dem själv också för att fördjupa sig i innebörden. Söndagarnas teman är:

1. Publikanens och fariséen

2. Den förlorade sonen

3. Domssöndagen

4. Förlåtelsens söndag då även Adams och Evas utdrivande ut Paradiset åminns.

5. Ortodoxins söndag

6. Helige Gregorios Palamas

7. Det Heliga Korset

8. Helige Johannes Klimakos

9. Heliga Maria av Egypten

10. Palmsöndagen

Se även Kontakia för de olika söndagarna med noter på denna sida.


Comments


bottom of page