top of page

Hjälp vår kyrka!

Som flera av er har hört så behövde vi bygga om väggarna i dopkapellet i Heliga Konstantin och Helenas kyrka och isolera dessa för att kunna sätta in nya dörrar. I samband med arbetet bad vi snickarna att titta på taket då vi haft en vattenläcka där för 10 år sedan. När de öppnade taket så visade det sig att det saknades takstolar och är helt felkonstruerat, vilket gjorde att de fick beställa sådana och sätta in. Vi vill gärna också byta golvet men saknar medel för detta.


Kostnaderna för tak, vilket vi måste betala är cirka 113.000. Arbetet med väggarna gick på drygt 100.000 och byte av golv, vilket vi inte kunnat beställa, då vi saknar medel är 75.000. Vi behöver alltså samla in cirka 200.000 för att kunna återställa kapellet! Därför ber vi nu om en speciell julgåva från alla som vill och kan bidra!


Gud välsigne er! Fader Anders, Fader Stefan och Fader Alexander

Plusgiro 489 94 53-7 eller Swish 1 233 367 505Comments


bottom of page