Heliga Konstantin och Helenas festdag

Festdag i församlingen den 3 juni! Medtag egen picknick så kan vi äta tillsammans utomhus!


© 2021 Stockholms Ortodoxa stift

info@ortodoxakyrkan.se