En hälsning från vår Metropolit i början av Apostlafastan