Gudstjänstprogram för Kristi födelse

För alla som inte kan komma till kyrkan på Kristi födelse finns alla högtidens gudstjänsttexter på svenska här så att man kan läsa dem hemma. www.klosterikoner.com/gudstjansttexter