Gudstjänstprogram för Kristi födelse

För alla som inte kan komma till kyrkan på Kristi födelse finns alla högtidens gudstjänsttexter på svenska här så att man kan läsa dem hemma. www.klosterikoner.com/gudstjansttexter


© 2021 Stockholms Ortodoxa stift

info@ortodoxakyrkan.se