top of page

Gudstjänstprogram för Kristi födelse

För alla som inte kan komma till kyrkan på Kristi födelse finns alla högtidens gudstjänsttexter på svenska här så att man kan läsa dem hemma. www.klosterikoner.com/gudstjansttexter


bottom of page