top of page

Gudstjänstschema för påsk under pandemilag

Som alla vet pågår en svår pandemi och sjukhusen är just nu mer ansträngda än de var under den andra vågen av Corona i vintras och samtidigt infaller vår största högtid under året, den Stora och Heliga veckan och Påsken. Många vill självklart fira detta i kyrkan och vi har fått förfrågningar från många även personer som inte tillhör någon av våra församlingar att få komma på våra gudstjänster under Stora och Heliga veckan och påsken, men vi måste tyvärr säga nej. I Sverige är det pga av pågående pandemi olagligt att samla fler än 8 för en allmän sammankomst och till en sådan räknas gudstjänster. För att kunna hantera denna situation så får man skicka en e-post till info@ortodoxakyrkan.se och påtala sitt intresse att komma på gudstjänst och vi kommer att prioritera församlingsbor som är regelbundna gudstjänstbesökare och som i första hand ska ta emot kommunion. En möjlighet finns även som vanligt att tala med Fader Anders och få välsignelse att komma till kyrkan bara för nattvard och ni kommer att släppas in genom dopkapellet och få kommunion där. Så tyvärr kommer vi nog bli tvungna att låsa ytterdörren och endast de som i förväg blivit meddelade kan delta. Hoppas alla ska ha förståelse för rådande situation och ta ansvar och läsa med i föreskrivna gudstjänster i sitt hem istället. På vår hemsida rekommenderar vi livestreamade gudstjänster som man kan följa om man önskar det.
bottom of page