Fortsatt vädjan om hjälp!

Renovering av fasaden går nu mot sitt slut. Tyvärr var ramen runt det stora glasfönstret i tornet skadat pga av en felkonstruktion så kostnaderna att renovera tornet blev dyrare än vad vi trodde för två veckor sedan när det första beskedet om tornets status såg bra ut. Tillkommer gör dessutom kostnad för ny luftvärmepump vilket vi inte heller budgeterat för.


Den sammanlagda kostnaden är 120.000 utöver de 250.000 fasaden kostat, så totalt 370.000:-. Dessutom var entrébyggnaden ovanför ingången till dopkapellet i så pass dåligt skick att den fick rivas. Om vi ska bygga upp den igen tillsammans med våra kyrkklockor kommer det kosta 50.000.

Genom vår insamling har hittills inkommit 84.400:- vilket är fantastiskt för en sådan liten församling som vi ändå är, men för att bygga upp entrén till dopkapellet behöver vi 50.000 och därför vädjar vi om ytterligare gåvor.


Vi har nu fått vår Metropolits välsignelse att fortsätta renoveringen i tron att Guds Moders och Heliga Konstantin och Helenas förböner ska hälpa oss!


Alla gåvor tages tacksamt emot på:

Heliga Konstantin och Helenas kyrkofond plusgiro 640 10 07-7

eller Swish 1233367505.


Tack för din hjälp att stöjda vår kyrka!