top of page

Första veckan i Stora och Heliga Fastan

Under första veckan i Stora och Heliga Fastan läser vi gudstjänst varje dag kl 15.00 i Heliga Konstantin och Helena ortodoxa kyrka i Vårberg. Kan man inte delta så rekommenderar vi att bedja själv hemma. Alla texter finns på vår hemsida under https://www.ortodoxakyrkan.se/liturgiska-texterbottom of page