top of page

Firandet av Kristi födelse inom Stockholms Ortodoxa stift


Stockholm 24 dec/6 jan 09.00 De kungliga timarna 10.00 Aftongudstjänsten med Helige Basileiosliturgi 21.00 Lity, orthros och Liturgi (alla stiftets präster koncelebrerar)

Uppsala 24 dec/6 jan 08.00 09.00 De kungliga timarna 09.00 Aftongudstjänsten med Helige Basileiosliturgi

Gudstjänster kommer också att firas i klostret men de är inte offentliga.Comments


bottom of page