top of page

Firande av Helige Josefs festdag i Järbo


I år kunde vi för första gången sedan Helige Josefs kapell i Järbo invigdes av vår Metropolit Kyprianos (2014) fira festdagen på själva dagen då Helige Josef, den trolovade med Guds Moder, åminns i den Ortodoxa kyrkan, nämligen söndagen efter firandet av Kristi födelse. Tidigare år har vi varit förhindrade av praktiska skäl och av snöoväder.

Kapellet befinner sig på våra församlingsmedlemmar Marjo Marthins och Laurentios Hagströms gård i Järbo utanför Sandviken. Marjo och Laurentios har själva byggt kapellet med hjälp av volontärer från olika delar av världen. Kapellet är byggt i lera på samma sätt som vikingarna byggde sina hus, alltså en mycket gammal byggmetod men som fortfarande använts. På gården anordnar Marjo kurser i lerbygge.

Ett mycket vackert landskap inlindat i nysnö välkomnade Fader Anders Åkerström och de två nunnorna från Heliga Philothei Ortodoxa kloster när de anlände i soluppgången.


Delar från Orthros firades denna morgon följt av den Gudomliga Liturgin i närvaro av Marjo och Laurentios samt två andra troende.

Fader Anders höll en kort predikan i slutet då han betonade innebörden av det Mysterium som vi dagen innan firat, Kristi födelse, då Gud blev människa för att människan skulle kunna bli gudomliggjord, som de Helige fäderna säger. Det var en glädje och en välsignelse, sade Fader Anders, att vi kunde fira Helige Josef på själva dagen då han firas och att det finns ett kapell tillägnat honom i Järbo eftersom det inte är så vanligt att kapell eller kyrkor bär hans namn.

Gudstjänsten avslutades med en procession runt kapellet med Helige Josefs ikon då hans troparion sjöngs efter att vi uppmanats att akta oss för takdroppet och de långa isbitarna som bildats pga att kapellet värmts upp eftersom det var tio minusgrader ute.


Efteråt bjöd Marjo oss alla på en generös och festlig måltid inne i deras bostadshus. Innan vi åkte hem i solnedgången fick vi se deras nya byggprojekt, ett ankhus och en sk "drängstuga" i "compact living", båda byggda i lera. Vi fick även se fåren, grisarna och ankorna som de har på sin gård. Må Helige Josef fortsätta att sprida välsignelse över våra församlingsmedlemmars gård utanför Järbo och stärka dem och andra som kommer dit i det Ortodoxa andliga livet !Comentarios


bottom of page