top of page

Församlingens festdag

På torsdag nästa vecka så firar vi församlingens festdag! Från 1 juni gäller nya regler för s.k. allmänna sammankomster, som styr hur många vi får samla för gudstjänst. På grund av kyrkans storlek, så avstånd kan hållas enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer, gör vi därmed tolkningen att vi med prästerskap och kör kan ta in 20 personer på anvisade platser.bottom of page