top of page

Extra gudstjänster under Stora och Heliga Fastan

På måndag börjar Stora och Heliga Fastan! Om man inte kan delta i de speciella gudstjänsterna i en Ortodox kyrka så kan man så klart be dem hemma själv. På vår hemsida under liturgiska texter finns dessa häften som man behöver den första veckan!
Comments


bottom of page