top of page

Ett ljus i mörkret


Vår omvärld fjärmar sig allt mer från vägen, sanningen och livet medan många ändå söker kunskap och sanning. I vår tid möter Ortodox teologisk utbildning många speciella utmaningar. Den måste hantera den allt mer växande skillnaden mellan samhället runt omkring oss och det traditionella kristna livets religiösa och moraliska värden.


Saint Photios Orthodox Theological Seminary (S.P.O.T.S.) i Etna, Kalifornien, USA, är en institution för högre utbildning som förbereder kandidater för att tjäna den Ortodoxa kyrkan på olika sätt som präster, diakoner, ikonmålare, körledare eller som lärare. Seminariet ser tydligt dess viktiga roll att försvara vår tro och bevara allt som vi ärvt av Kristus.


Seminariets mål är att försäkra sig om att dess studenter tar sin examen med en djup kunskap och rätt förståelse för den Heliga Skriften och hur den uttrycks i de Heliga Fädernas skrifter, den Heliga Traditionen och den Ortodoxa kyrkans heliga lära.

Studenterna utbildas i den Heliga Skriften, teologi, språk, filosofi, historia och pastoral psykologi, vilka är nödvändiga inslag för att forma ett nutida kristet vittnesbörd om de oföränderliga sanningarna som den tidiga kyrkan efterlämnat åt oss.


Studier vid S.P.O.T.S. sker in en miljö som uppmuntrar till andlig och intellektuell utveckling hos studenterna. Genom att erbjudas en utbildning rotad i kärlek till Kristus och Hans Kyrka och som är grundad på djup respekt för de Heliga Fädernas visdom, ges studenterna möjlighet att blomma. Kurserna är inspirerande, upplyftande och utformade för att ta fram det bästa i varje elev.


Saint Photios Orthodox Theological Seminary är ackrediterat av Association for Biblical Higher Educations Ackrediteringskommission och kan ge certifikat och examina på kandidat- och mastersnivå. The Association for Biblical Higher Education är en av de fyra nationella trosrelaterade ackrediterande organisationerna för religiösa skolor och seminarier som erkänns av USA:s utbildningsdepartement och Council for Higher Education Accreditation.

Saint Photios Orthodox Theological Seminary grundades officiellt 2015 och har sedan dess växt allt mer. Skolan drivs av enbart privata gåvor. Nu har Seminariet redan börjat på projektet att bygga ut för att kunna ta emot fler studenter, men för att kunna gå vidare behöver de ekonomiska bidrag från dem som kan och vill stödja Kyrkans framtida traditionella kristna utbildning.


En av Heliga Konstantin och Helenas Ortodoxa kyrkas församlingsmedlemmar, som kommer att bli prästvigd i september för att tjäna församlingen i Sverige, har fått stipendium för studier på S.P.O.T.S. och studerar redan sitt andra år på distans från Sverige. En del av utbildningen kommer att ske på plats under 2024.


Läs mer om utbyggnaden av Seminariet, se korta filmer och ritningar samt hur långt man kommit med bygget redan nu här: https://spots.edu. Via den länken kan man också ge en gåva direkt till Seminariet med betalkort.


Som andra alternativ kan man också swisha en gåva till Heliga Philothei Ortodoxa kloster på 123 101 1634 eller bankgiro 677-0242. Märk din insättning SPOTS så skickas gåvorna vidare till Seminariet.


Det totala målet för insamlingen är 6 miljoner US dollar.

Närmaste delmål: 2 miljoner US dollar till hösten 2023 för fas 2, vilket är resande av väggar och tak.


Tack för Ditt viktiga stöd!Comments


bottom of page