top of page

Ett festligt och högtidligt firande av Theotokos avsomnande i Uppsala


Söndagen den 15/28 augusti firade vi festdag i kapellet i Uppsala. Fader Anders Åkerström, kapellets och stiftets ansvarige präst, firade Orthos (morgongudstjänsten) med dess vackra och rörande texter till Guds Moder, med efterföljande Gudomlig liturgi och artoklasia, vilken firas på stora festdagar. Nunnorna från Heliga Philotheis kloster sjöng på svenska, grekiska och engelska och ett tjugotal troende från Uppsala, Stockholm och Enköping deltog i en andäktig atmosfär av uppmärksam bön och lovprisande till Guds Moder, som märkbart sände sin välsignelse över de närvarande. Festdagen blev extra högtidlig och full av glädje eftersom den i år inföll på en söndag då även Uppståndelsens texter läses och sjunges.

I slutet av Liturgin höll Fader Anders en kort predikan om festdagens innebörd och historia. Han sade att Kristus visat oss exemplet på hur vi bör vörda vår fader och moder då han anförtrodde sin moder till aposteln Johannes när Han hängde på Korset. Enligt den Ortodoxa Traditionen hade hon sedan sitt hem hos aposteln på berget Sion utanför Jerusalem, vilken hon lämnade endast ett fåtal gånger.

När hon var i 60-årsåldern besökte Ärkeängeln Gabriel henne och meddelade henne att stunden var inne då hon skulle få återförenas med sin Son i Himmelriket. Apostlarna som predikade Evangeliet på olika ställen i världen fördes alla på ett mirakulöst sätt till Jerusalem för att ta ett sista farväl av Guds Moder och följa hennes kvarlevor till graven i Getsemane. Aposteln Tomas kom för sent och hann inte var med på begravningen så att han bad sedan om att de skulle öppna graven så att han skulle få se Guds Moder en sista gång. Då fann de inte längre hennes kropp där, vilket var ett bevis på att hon upptagits till Himmelen med sin kropp, förenad igen med sin själ. Guds Moder är en stark förebedjerska för alla oss människor.

Efter Liturgin bjöd Fader Anders och hans Presbytera Britt alla närvarande till deras hus i Järlåsa för en festlig kyrklunch då vi bröt den fasta som föregått och förberett oss för den stora festdagen. En ny ikon hade målats i klostret till festdagen i vår serie Skandinaviska helgon, denna gång Helige Ansgar (se bild nedan).
Comments


bottom of page