top of page

Den Stora fastans vår är på väg...Det är verkligen inte lätt att förkasta ett småaktigt livsideal som utgörs av vardagliga bekymmer, sökande efter materiella ting, säkerhet och njutning och byta ut det mot ett liv där fullkomlighet är målet: ”Varen I alltså fullkomliga, såsom eder himmelske Fader är fullkomlig.”


Världen säger genom alla dess ”media”: ”var glad, ta det lugnt, följ den breda vägen”. Kristus säger i Evangeliet: ”välj den smala vägen, kämpa och lid, för detta är den väg som leder till den enda, genuina lyckan.” Om inte Kyrkan hjälper oss, hur kan vi göra det svåra valet, hur kan vi omvända oss och återvända till det härliga löftet som ges till oss varje Påsk? Det är här den Stora fastan kommer in. Den är den hjälp som Kyrkan erbjuder oss, omvändelsens och ångerns skola. Bara den gör det möjligt att ta emot Påsken, inte bara som en tillåtelse att äta, dricka och koppla av, men verkligen som slutet på det ”gamla” i oss, som vårt inträde i det ”nya”.

Syftet med Stora fastan är inte att tvinga oss att följa ett antal regler, utan att ”mjuka upp” vårt hjärta så att det kan öppna sig självt för andens verklighet, för att uppleva den dolda ”törsten och hungern” för gemenskap med Gud. Det är en missuppfattning att Fastan är en tråkig period. Så skall den inte uppfattas av oss, utan snarare som glädjerik.

Vi lever i ett samhälle som från år till år verkar göra det allt svårare att leva ett engagerat kristet liv, men vi bör ändå göra vad vi kan för att leva ett sådant. Den Stora fastan är den heligaste perioden på året. Förbered dig för den innan den börjar genom att planera in och avsätta tid för ditt andliga liv; prioritera bönestunderna hemma, välj ut en andlig bok att läsa, sätt några sociala aktiviteter åt sidan och gör dig redo att delta i Kyrkans gudstjänster så ofta du kan och de erbjuds. I församlingen i Stockholm har vi nu börjat fira morgongudstjänsten (Orthros) innan Liturgin. Då hör man texterna som har med just den söndagen att göra. För att kunna ägna tid åt allt detta och för att vi verkligen ska bli uppbyggda av det är det nödvändigt att också undvika oseriöst TV-tittande och Internetsurfande, ytliga sociala kontakter och nöjen.


Se till att du har fastemat hemma. Man måste inte köpa dyra vegan- och sojaprodukter från affären, det är bättre att äta enkelt och billigt.

Särskilt den första veckan i Stora fastan bör vi tillbringa i så stor stillhet som möjligt för att komma in i fastans ”atmosfär”. Då läser vi den Helige Andreas av Kretas stora botkanon i kyrkan. (Se separat gudstjänstprogram för första veckan i stora fastan.) Om du inte har möjlighet att komma till kyrkan så försök i alla fall att ägna mer tid åt bön hemma och läs texterna som du kan hitta på vår hemsida här.


Liksom dagarna blir ljusare och varmare, ska vår själ tina upp, knoppas och slå i blom. Fastan är inte en börda eller ett straff från Gud utan en Guds gåva av nåd till vår frälsning. Detta tema finns på många ställen i den Stora fastans gudstjänstbok Triodion: ”Låtom oss med glädje gå in i Fastans begynnelse. Låtom oss icke hava sorgsna ansikten”. ”Fastans vår har grytt, ångerns blomma har börjat slå ut.”

Läs mer om hur vi bäst tar vara på de heliga dagarna i den Stora fastan här. Texten kan också beställas som häfte från hpkloster@ortodoxakyrkan.se.

__________

Från Den Stora fastans pilgrimsfärd och The Shepherd, St. Edward Brotherhood, Brookwood, England, mars 2015, 2016 och 2017.


bottom of page