top of page

Besök av vår Metropolit 2-6 oktober


Läs den grekiska rapporten från besöket här eller på engelska här.


bottom of page