Övriga gudstjänster

Du kan ladda ner musiken som pdf genom att klicka på "pdf"  eller klicka på "lyssna" så öppnas ett nytt fönster som visar noterna för hymnerna som även kan spelas upp.

Det Heliga Dopet

Begravning och Minnesgudstjänst för de avsomnade (Trisagion)

© 2020 Stockholms Ortodoxa stift

info@ortodoxakyrkan.se

Integritetspolicy