Triodion

 

Publikanen och fariséens söndag

 • lyssna   Stichera till "O Herre"

 • lyssna   Stichera Doxastikon

 • lyssna   Aposticha Doxastikon

 • lyssna   Aposticha Theotokion

Den Förlorade sonens söndag

Domssöndagen

Själarnas lördag

Förlåtelsens söndag

 • lyssna   Stichera till "O Herre"

 • lyssna   Stichera Doxastikon

 • lyssna   Aposticha Doxastikon

Please reload

 

Ortodoxins söndag

 • lyssna  Apolytikion/Troparion 

 • lyssna   Kontakion till Ortodoxins söndag

 • lyssna   Kontakion: Till Dig, o Härförerska

 • lyssna   Stichera Doxastikon

 • lyssna   Aposticha Doxastikon

 • lyssna   Katavasies

 • lyssna   Exapostilarion

 • lyssna   Exapostilarion Theotokion

 • lyssna   Lovprisningarna

 • lyssna   Doxastikon vid Lovprisningarna

Helige Gregorios Palamas’ söndag

 • lyssna   Apolytikion/Troparion 

 • lyssna   Kontakion till den Helige Gregorios Palamas

 • lyssna   Kontakion: Till Dig, o Härförerska

 • lyssna   Stichera till "O Herre"

 • lyssna   Stichera Doxastikon

 • lyssna   Aposticha Doxastikon

 • lyssna   Exapostilarion

 • lyssna   Exapostilarion Theotokion

 • lyssna   Lovprisningarna

 • lyssna   Doxastikon vid Lovprisningarna

 • lyssna   Kommunionshymn (I evig åminnelse)

Heliga Korsets söndag

 • lyssna   Apolytikion/Troparion (fgrekisk) 

 • lyssna   Apolytikion/Troparion (rysk)

 • lyssna   Kontakion på det Heliga Korsets söndag (grekisk)

 • lyssna   Kontakion: Till Dig, o Härförerska

 • lyssna   Stichera till "O Herre"

 • lyssna   Stichera Doxastikon

 • lyssna   Aposticha Doxastikon

 • lyssna   Katavasies

 • lyssna   Exapostilarion

 • lyssna   Exapostilarion Theotokion

 • lyssna   Lovprisningarna

 • lyssna   Doxastikon vid Lovprisningarna

 • lyssna   Kyrie eleison (100 ggr)

 • lyssna   Första Idiomelon vid venerationen av det Heliga Korset

 • lyssna   Idiomelon Doxastikon vid  venerationen av det Heliga Korset

 • lyssna   Ditt Kors, o Härskare, hylla vi (grekisk)

 • lyssna   Ditt Kors, o Härskare, hylla vi (rysk)

 • lyssna   Kommunionshymn (tredje tonen, grekisk)

Johannes Klimakos' söndag

 • lyssna   Apolytikion/Troparion (rysk)

 • lyssna   Kontakion till den Hl. Johannes (rysk)

 • lyssna   Kontakion: Till Dig, o Härförerska

 • lyssna   Kommunionshymn (I evig åminnelse)

Heliga Maria av Egyptens söndag

 • lyssna   Apolytikion/Troparion (rysk)

 • lyssna   Apolytikion/Troparion (grekisk)

 • lyssna   Kontakion till den Heliga Maria (rysk)

 • lyssna   Kontakion: Till Dig, o Härförerska

 • lyssna   Kommunionshymn (I evig åminnelse)

Please reload

 

Lasaruslördagen

 • lyssna   Apolytikion/Troparion (grekisk)

 • lyssna   Apolytikion/Troparion (rysk)

 • lyssna   Kontakion (rysk)

 • lyssna   I alla, som haven döpts i Kristus

 • lyssna   I stället för Axion estin

 • lyssna   Kommunionshymn

Palmsöndagen

 • lyssna   Apolytikion/Troparion (grekisk)

 • lyssna   Apolytikion/Troparion (rysk)

 • lyssna   Andra apolytikion/Troparion (rysk)

 • lyssna   Kontakion (grekisk)

 • lyssna   Ingångshymn

 • lyssna   I stället för Axion estin

 • lyssna   Kommunionshymn

Stora Onsdagen - Oljesmörjelsens mysterion

 • lyssna   Första kathisma

 • lyssna   Andra kathisma

 • lyssna   Troparion till den helige Jakob, Herrens broder

 • lyssna   Kontakion till den helige Jakob, Herrens broder

 • lyssna   Troparion till den helige Johannes Teologen

 • lyssna   Kontakion till den helige Nikolai

 • lyssna   Exapostilarion

Stora Torsdagen

 • lyssna   Stichera Doxastikon

 • lyssna   I stället för kerubimhymnen

Stora Fredagen

Morgongudstjänst
 • lyssna   Alleluia

 • lyssna   Apolytikion/Troparion

 • lyssna   Första antifonen

 • lyssna   Kathisma till tredje antifonen

 • lyssna   Kathisma till sjätte antifonen

 • lyssna   Kathisma till femtonde antifonen (samt även avslutande troparion)

 • lyssna   Exapostilarion

Aftongudstjänst
 • lyssna   Stichera Doxastikon

 • lyssna   Aposticha Doxastikon

 • lyssna   Troparion i slutet av Aftongudstjänsten

 • lyssna   Andra troparion i slutet av Aftongudstjänsten

Stora lördagen

Please reload

 

© 2020 Stockholms Ortodoxa stift

info@ortodoxakyrkan.se

Integritetspolicy