Orthros

 • lyssna   Uppståndelsens Evlogitaria

 

Den Första tonen

 • lyssna   Herren är Gud

 • lyssna   Uppståndelsens troparion/apolytikion

 • lyssna   Uppståndelsens Theotokion

 • lyssna    Ärorikare än Kerubim

 • lyssna   "Allt vad anda har, love Herren"

 • lyssna   Uppståndelsens Lovprisningar

 • lyssna   Theotokion före Doxologin

 • lyssna   Stora Doxologin

 • lyssna    "Idag är frälsning..."

Den andra tonen

 • lyssna   Herren är Gud

 • lyssna   Uppståndelsens troparion/apolytikion

 • lyssna   Uppståndelsens Theotokion

 • lyssna   "Allt vad anda har, love Herren"

 • lyssna   Uppståndelsens Lovprisningar

 • lyssna   Theotokion före Doxologin

 • lyssna   Stora Doxologin

 • lyssna    "Idag är frälsning..."

Den tredje tonen

 • lyssna   Herren är Gud

 • lyssna   Uppståndelsens troparion/apolytikion

 • lyssna   Uppståndelsens Theotokion

 • lyssna    Ärorikare än Kerubim

 • lyssna   "Allt vad anda har, love Herren"

 • lyssna   Uppståndelsens Lovprisningar

 • lyssna   Theotokion före Doxologin

 • lyssna   Stora Doxologin

 • lyssna   "Idag är frälsning..."

Den fjärde tonen

 • lyssna   Herren är Gud

 • lyssna   Uppståndelsens troparion/apolytikion

 • lyssna   Uppståndelsens Theotokion

 • lyssna    Ärorikare än Kerubim

 • lyssna   "Allt vad anda har, love Herren"

 • lyssna   Uppståndelsens Lovprisningar

 • lyssna   Theotokion före Doxologin

 • lyssna   Stora Doxologin

 • lyssna   "Idag är frälsning..."

Den första plagala tonen

 • lyssna   Herren är Gud

 • lyssna   Uppståndelsens troparion/apolytikion

 • lyssna   Uppståndelsens Theotokion

 • lyssna   "Allt vad anda har, love Herren"

 • lyssna   Uppståndelsens Lovprisningar

 • lyssna   Theotokion före Doxologin

 • lyssna    Stora Doxologin

 • lyssna    "Idag är frälsning..."

 

Den andra plagala tonen

 • lyssna   Herren är Gud

 • lyssna   Uppståndelsens troparion/apolytikion

 • lyssna   Uppståndelsens Theotokion

 • lyssna    Ärorikare än Kerubim

 • lyssna   "Allt vad anda har, love Herren"

 • lyssna   Uppståndelsens Lovprisningar

 • lyssna   Theotokion före Doxologin

 • lyssna   Stora Doxologin

 • lyssna    "Idag är frälsning..."

 

Den grava tonen

 • lyssna   Herren är Gud

 • lyssna   Uppståndelsens troparion/apolytikion

 • lyssna   Uppståndelsens Theotokion

 • lyssna   "Allt vad anda har, love Herren"

 • lyssna   Uppståndelsens Lovprisningar

 • lyssna   Theotokion före Doxologin

 • lyssna   Stora Doxologin

 • lyssna    "Idag är frälsning..."

Den fjärde plagala tonen

 • lyssna   Herren är Gud

 • lyssna   Uppståndelsens troparion/apolytikion

 • lyssna   Uppståndelsens Theotokion

 • lyssna    Ärorikare än Kerubim

 • lyssna   "Allt vad anda har, love Herren"

 • lyssna   Uppståndelsens Lovprisningar

 • lyssna   Theotokion före Doxologin

 • lyssna   Stora Doxologin

 • lyssna   "Idag är frälsning..."

 • lyssna   Katavasies till Theotokos, "Jag öppnar min mun"

 • lyssna   Katavasies till Kristi Förklaring

 • lyssna   Katavasies till Korset upphöjelse

 • lyssna   Katavasies till Theotokos' avsomnande

 • lyssna   Katavasies på första och fjärde söndagarna i Triodion

 • lyssna   Katavasies på Förlorade Sonens söndag

 • lyssna   Katavasies på Domsöndagen

 • lyssna   Katavasies på Ortodoxins söndag

 • lyssna   Katavasies på det Heliga Korsets söndag

 • lyssna   Palmsöndagens Katavasies

 • lyssna   Katavasies vid Pingst - första kanon

 • lyssna   Katavasies vid Pingst - andra kanon

Helig är Herren vår Gud

Exapostilaria (Eothina)

 • lyssna   Första exapostilarion

 • lyssna   Första exapostilarion Theotokion

 • lyssna   Andra exapostilarion

 • lyssna   Andra exapostilarion Theotokion

 • lyssna   Tredje exapostilarion

 • lyssna   Tredje exapostilarion Theotokion

 • lyssna   Fjärde exapostilarion

 • lyssna   Fjärde exapostilarion Theotokion

 • lyssna   Femte exapostilarion

 • lyssna   Femte exapostilarion Theotokion

 • lyssna   Sjätte exapostilarion

 • lyssna   Sjätte exapostilarion Theotokion

 • lyssna   Sjunde exapostilarion

 • yssna   Sjunde exapostilarion Theotokion

 • lyssna   Åttonde exapostilarion

 • lyssna   Åttonde exapostilarion Theotokion

 • lyssna   Nionde exapostilarion

 • lyssna   Nionde exapostilarion Theotokion

 • lyssna   Tionde exapostilarion

 • lyssna   Tionde exapostilarion Theotokion

 • lyssna   Elfte exapostilarion

 • lyssna   Elfte exapostilarion Theotokion

Doxastika (eothina)

© 2020 Stockholms Ortodoxa stift

info@ortodoxakyrkan.se

Integritetspolicy