top of page

2013 - Metropolit Kyprianos (den äldres) begravning

I den avsomnade Metropolit Kyprianos cell

press to zoom

Fader Anders tar ett sista farväl av vår älskade Metropolit

press to zoom
Begravningsgudstjänsten
Begravningsgudstjänsten

i Kyrkan i Heliga Kyprianos och Justina kloster, Fili, Grekland

press to zoom
bottom of page