Vi har här sammanställt några vanliga frågor:

Får vem som helst bevista en Ortodox gudstjänst?


Alla är givetvis välkomna!
Behöver jag tänka på något speciellt vid ett besök?


Vi blir alltid glada om besökare respekterar Ortodox tradition: Ortodoxa gudstjänster firas stående. De stolar som finns är till för barn, gamla och sjuka. Män står till höger i kyrkan. Kvinnor står till vänster i kyrkan. Nattvard är endast till för de Ortodoxt troende som fastat, biktat sig för en präst och läst speciella böner för mottagandet. Vi ser gärna att man är klädd för att möta himmelens Konung (vilket vi tror att man gör under en Liturgi). Detta innebär att vi gärna ser att man är "uppklädd" och kvinnor uppmanas t.ex. att bära kjol eller klänning samt att man täcker sitt huvud med en vit sjal. Vi ger endast antidoron (välsignat bröd som utdelas vid slutet av den Gudomliga liturgin) till Ortodoxt kristna.
Vilken Ortodox kyrka tillhör ni och vilken patriark lyder ni under?


Den Ortodoxa kyrkan är en federation av självstyrande kyrkor som delar samma tro, gudstjänst och kyrkliga rätt. Den Ortodoxa kyrkan är inte som den Romersk-katolska kyrkan som har en påve som håller kyrkan samman. Den Ortodoxa kyrkans Herre är Jesus Kristus och det vi har gemensamt är tron. Vi tillhör Den Sanna (gammalkalendariska) Grekisk-ortodoxa kyrkan under Ärkebiskop Kallinikos och vi följer Fädernas kalender (den s.k. "gamla stilens" kalender), vilket innebär att vi firar många högtider 13 dagar senare.
Hur är er relation till andra Ortodoxa kyrkor?


Vår synod av biskopar har för närvarande dragit tillbaka kommunion (nattvardsgemenskap) med många andra Ortodoxa kyrkor därför att vi menar att dessa kyrkors deltagande i den ekumeniska rörelsen komprometterar den Ortodoxa tron. Vi är bekymrade över deras ställningstaganden och kallar därför på en pan-ortodox synod som ska återställa den oordning inom den Ortodoxa kyrkan som den ekumeniska rörelsen skapat. Vi har dock kommunion med de kyrkor som är av samma åsikt som vi, dvs. de som följer fädernas kalender i Rumänien och Bulgarien samt den Ryska utlandskyrkan.
Ger ni nattvard till andra Ortodoxt kristna utanför er jurisdiktion?


Går man regelbundet till bikt och nattvard i en annan kyrka bör man fråga om välsignelse från sin präst för att motta nattvard någon annanstans. Vi tror inte det är bra för det andliga livet att "gå runt" och bikta sig för olika präster för att se var man får det "bästa rådet". Det är bättre att välja en kyrka och vara den trogen. Är man långt från sin "vanliga" kyrka så tala med vårt prästerskap vi får vi resonera om vad som är bäst i Ditt fall.
Finns det andra Ortodoxa kyrkor och församlingar i Uppsala?


Det finns tre kyrkor, som liksom vi följer den s.k. Gamla stilens kalender, och som har verksamhet i Uppsala: Kristi förklarings rysk-ortodoxa församling i Stockholm (tillhörande det s.k. Parisexarkatet under det Ekumeniska patriarkatets jurisdiktion) kommer till Uppsala ca 5 gånger per halvåret och firar liturgi i det Ekumeniska patriarkatets kyrka i Luthagen (se nedan) eller den Gode herdens kapell i Ulleråker. Dessutom kommer en präst från den Serbisk-ortodoxa kyrkan till Uppsala någon gång i månaden för liturgi. De lånar en kyrka från Svenska kyrkan för sina gudstjänster (Salabacke kyrka). Slutligen finns en Rysk ortodox församling, Helige Nikolai, (tillhörande Moskvapatriarkatet) i Uppsala, men prästen bor i Umeå och kommer endast sporadiskt till Uppsala och lånar en gudstjänstlokal. En kyrka och församling som följer den s.k. Nya stilens kalender finns även verksam i Uppsala: I Luthagen på adressen Sysslomansgatan 46 finns det Ekumeniska patriarkatets kyrka Aposteln Paulus, som till på 70-talet var ett kapell som tillhörde Svenska missionsförbundet och som då köptes för att förvandlas till den Skandinaviske metropolitens katedral, men som idag är i Stockholm. De firar liturgi ca 2 gånger per månad och vid stora högtider. Anslag om gudstjänster sätts upp på kyrkporten. Se även ortodoxuppsala.se
Vilket språk firar ni gudstjänst på?


Vid Paraklesis på onsdagar på svenska. Vid aftongudstjänst på lördagar på svenska och engelska.