LÄNKAR TILL

VÄRLDEN

Vi rekommenderar i första hand vår synods hemsidor:

För adresser till andra ortodoxa kyrkor och icke-ortodoxa s.k. österländska kyrkor i Sverige se www.ortodox.nu, men vi listar även några nedan.

Teologi

  • Det finns givetvis många goda hemsidor om ortodox teologi men vi vill särskilt rekommendera Orthodox Christian Information Center där det finns mer än 700 bra artiklar om ortodox tro som vid utskrift blir mer än 6000 A-4 sidor text, vilket är imponerande. Sajten besöks varje månad av 36.000 unika besökare!
  • Ortodox wikipedia har en del förtjänstfulla artiklar.
  • En allmän encyklopedisk information om den Ortodoxa kyrkan och dess teologi finns på den engelskspråkiga Wikipedia

Ortodoxa kyrkor i Sverige

Då hemsidor och bloggar "kommer och går" måste länkarna nedan kontinuerligt kontrolleras. Senaste kontrollen gjordes 2012-09-01

Söker Du adress eller kontaktperson till andra ortodoxa eller österländska kyrkor rekommenderar vi SST:s hemsida samt www.kyrktorget.se och www.kyrksajten.se och deras direktlänk. Ett annat alternativ är att leta i den serbisk-ortodoxe prästen Fader Mikael Liljeströms lista över ortodoxa församlingar. Och ett övrigt alternativ är att söka i företagsdatabasen 121.nu under sökordet "ortodoxa", klicka här för att genomföra sökningen.

Studieförbundet Bilda har också en avdelning för Ortodox bildning och kultur.

För våra norska vänner finns det ryska Parisexarkatets hemsida med mycket nyttig information på norska och dess kloster Helige Trifons skita. Se även Hellige Hallvard kirkeforening på www.ortodoksmoss.com .För dem som tillhör Moskvapatriarkatet finns www.ortodoks.no

För våra danska vänner i Alexander Nevskij rysk-ortodoxa församling finns information om den Ryska utlandskyrkan på www.russianorthodoxchurch.ws och för dem som tillhör Parisjurisdiktionen i Danmark finns www.ortodoks.dk

Andra ortodoxa kyrkor i världen i bokstavsordning: